Aandacht voor Cesar tijdens glastuinbouw symposium

Eind september ontmoetten 180 genodigden elkaar tijdens het 25-jarig jubileum van Horti-Consult International. Zij werden bijgepraat over ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en de rol van de Cesar warmte-accu in de glastuinbouw. Cees en ik vertelden erover.

Door Gonnie van der Vorst

Symposium
Tuinbouwadviesbureau Horti-Consult International organiseert elke vijf jaar een symposium. Experts uit de sector bespreken hier voor een breed internationaal horti-publiek thema’s en ontwikkelingen. Dit keer ging het om zaken als waterstof en CO2. Traditioneel is er ook aandacht voor innovaties, en dit keer voor de Cesar warmte-accu. Het symposium vond plaats op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Een prachtige eventlocatie!

Cesar warmte-accu
Tijdens het symposium hadden Cees en ik de eer om bezoekers meer te vertellen over de Cesar warmte-accu in de glastuinbouw. Tijdens onze presentaties gingen wij in op de ontstaansgeschiedenis en de stand van zaken bij de Cesar warmte-accu’s in Boekel, die in bedrijf is, en Sint-Oedenrode, waar de bouw vordert. We gingen in op kengetallen, maar ook op zaken zoals opslagkosten, ruimtebeslag, de vermogensafgifte, investeringskosten en de kansen van de Cesar warmte-accu op de onbalansmarkt.

Zinvol alternatief
Terugkijkend op onze presentaties concluderen wij dat de Cesar warmte-accu ook bij een kritisch toehoorderspubliek als glastuinbouwers nu goed op het netvlies staat. Zij zien de Cesar als mogelijk zinvol alternatief om de energieproblemen waarvoor de tuinbouw zal komen te staan, het hoofd te bieden.

Waterstof
Er was ook volop aandacht voor die andere, veelgehoorde ontwikkeling: waterstof. Robert Willemsen van Essent moest genodigden die hoopten op een positief verhaal vooralsnog teleurstellen. “Waterstof is nog te kostbaar en er zijn er nog veel uitdagingen”, zei hij. “Het kan weliswaar tegen beperkte kosten in het buitenland worden gemaakt, maar de manier van transporteren is nog lang niet uitgekristalliseerd. Hiertoe waterstof laten reageren met ammoniak – waardoor ammonia ontstaat – kán, ware het niet dat de prijs van ammoniak nog veel te hoog is. En zo zijn er meer hobbels te nemen”, hield Robert zijn publiek voor. De komende vijf tot zeven jaar ziet hij nog geen praktische toepassingen voor waterstof in de glastuinbouw.

CO2
Er was ook aandacht voor de afvang van CO2. Nick ten Asbroek van ingenieursbureau NAMTA Renewable Energy & Sustainability ziet een toename van het gebruik van CO2 en CO2-afvang, van bronnen zoals biomassa, biogas en afvalverbrandingsinstallaties. “Dat is maar goed ook”, zei hij, “want een sterke afname van het aanbod van fossiele CO2 valt te verwachten.” Nick ging ook in op projecten bij telers die zelf CO2 afvangen en de verbrandingswarmte van biomassa benutten. Hij ziet ook glastuinbouwers die zich richten op het zelf vervloeien en leveren van CO2 aan derden.

Achteroverleunen is geen optie
Het symposium maakte bovenal duidelijk dat de glastuinbouw niet heen kan om de problemen en uitdagingen die de energietransitie met zich mee zal brengen. De impliciete boodschap tijdens de presentaties van Cees en mij dat achteroverleunen en afwachten geen optie meer kan zijn, werd gehoord en begrepen. Ook de boodschap dat de Cesar warmte-accu voor een groot deel kan bijdragen aan het oplossen van de problemen, stak het publiek in de zak.

 

Cesar warmte-accu bij event Horti-Consult International sep23

Cesar warmte-accu bij event Horti-Consult International sep23