Een Cesar warmte-accu bouwen

Subsidie De technologie van de Cesar warmte-accu is klaar voor de praktijk (TRL9). Opdrachtgevers kunnen nu kiezen voor grootschalige energie opslag in de vorm van warmte via een Cesar warmte-accu, waarna de bouw van start gaat. Hieronder staat hoe dat in zijn werk gaat.

Nadat de overeenkomst tussen de opdrachtgever en NICE developments bv (maker en patenthouder van de Cesar warmte-accu) is aangegaan en het vergunningentraject is doorlopen, starten wij de werkzaamheden. Vorm, afmetingen en capaciteit, zijn afhankelijk van het verwarmingsdoel en het benodigde vermogen. Deze voorwaarden vormen tijdens de engineering en design het uitgangspunt.

Bouwmethode kiezen
De bouwmethode is afhankelijk van de wens van de opdrachtgever. De bouwbegeleiding kan worden gedaan door NICE developments, waarbij wij de uitvoerende partijen aandragen en aansturen. De opdrachtgever kan er ook voor kiezen

 

het bouwproces in eigen beheer uit te voeren. NICE developments ziet er dan op toe dat overeenkomstig de uitgangspunten wordt gebouwd.

Service en onderhoud
Tussen deze uitersten is voor de projectuitvoering elke samenwerkingsvorm bespreekbaar. Ook worden in overleg afspraken gemaakt over service en onderhoud.

Subsidie
Voor het aanschaffen van een Cesar warmte-accu is subsidie mogelijk.