Voor akkerbouw, tuinbouw en veeteelt

Een Cesar warmte-accu is geschikt voor ondernemers in de akkerbouw die zelf grootschalig warmte willen opwekken, en hiervoor onafhankelijk willen zijn van derden. Dat geldt voor de hele sector: groenten en/of fruit telen, kassenteelt, veehouderij, etc. Bij activiteiten waarbij met regelmaat op grote schaal warmte nodig is, is een Cesar warmte-accu een interessante investering.


Cesar warmte-accu in de tuinbouw