Werken aan welvaart

Een Cesar warmte-accu sluit aan bij de SDG’s, de sociale ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Ze zijn een oproep aan alle landen om welvaart te bevorderen en de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. Ze gaan over armoede beeïndigen, economische groei stimuleren en werken aan sociale behoeften zoals onderwijs, gezondheid, bescherming en werkgelegenheid.

Een Cesar warmte-accu stimuleert vier VN-ontwikkelingsdoelen:

  • Betaalbare en duurzame energie (7)
  • Industrie, innovatie en infrastructuur (9)
  • Duurzame steden en gemeenschappen (11)
  • Klimaatactie (13)

Cesar warmte-accu draagt bij aan sociale doelen VN