Een Cesar warmte-accu is zeer geschikt voor industrieën en fabrieken die grote stappen willen zetten in verduurzaming en kostenbesparing in energieverbruik.

Een Cesar-systeem biedt volop mogelijkheden om overtollige warmte weer op te slaan, om deze op elk gewenst moment beschikbaar te maken.


 

 

Groene energiebron voor elektriciteitsopwekking

Een Cesar warmte-accu kan vanaf een inhoud van 100.000 m3 ook voor elektriciteitscentrales worden gebruikt. De verbrandingswarmte uit steenkool wordt dan vervangen door CO2-vrije warmte uit opgeslagen zonne- en windenergie. De netto opslagcapaciteit loopt op tot 10 mln kWh. Het omzetten van warmte naar elektriciteit brengt beperkt rendementsverlies met zich mee. Dat verlies kan grotendeels worden opgevangen door een warmtenet, of door de warmte naar de Cesar warmte-accu terug te voeren.


Cesar warmte-accu elektriciteitscentrale