Specificaties en rendement: om Cesar kun je niet meer heen!

Bij het plaatsen van een Cesar warmte-accu is het belangrijk te weten hoeveel warmte nodig is. Hierdoor varieert het formaat van Cesar: van relatief klein (250 m3/80 MWh) tot groot (4.000 m3/1.000 MWh).

Vergelijking: Cesar warmte-accu met een lithiumbatterij

Het is een opgave om de opslagcapaciteit van een Cesar warmte-accu te vergelijken met een ander opslagmiddel, zoals een lithiumbatterij. De eerste slaat warmte op, een lithiumbatterij slaat elektriciteit op.

Uitgaande van een identiek gebruiksdoel van de opgeslagen energie (warmte opwekken voor het verwarmen van woningen) kun je vergelijking in grote lijnen wél maken. Het extreem hoge opslagrendement en de lage opslagprijs per kWh van de Cesar warmte-accu vallen dan op.

Cesar warmte-accu Lithiumbatterij
Warme lucht opslaan en leveren voor verwarming Elektriciteit opslaan en leveren
Energiedichtheid 250 kWh per m3 150 kWh per m3
Opslagtermijn Langdurige opslag Kortdurende opslag
De opslagcapaciteit van een Cesar warmte-accu bij verschillende afmetingen, en het gemiddeld aantal woningen dat hiermee van verwarming kan worden voorzien:
Opslag- capaciteit in MWh Opslag- capaciteit in m3 Rendement in % Investering opslag prijs per kWh Aantal bestaande woningen om mee te verwarmen Aantal nieuwbouw-woningen om mee te verwarmen Aantal nieuwbouw-appartementen om mee te verwarmen
100 400 70 € 4,00 20 40 60
500 2000 90 € 3,00 100 200 250

Spreadsheet

Deze spreadsheet biedt inzicht in het haalbare rendement van een Cesar warmte-accu voor jouw projectdoel. Je downloadt hem hieronder.

Direct downloaden

Cesar warmte-accu in het nieuws