Er zijn volop goede redenen om voor grootschalig CO2-vrij te verwarmen te kiezen voor een Cesar warmte-accu. Er zijn natuurlijk ook redenen om er NIET voor te kiezen.
Kies vooral NIET voor een Cesar warmte-accu als jij denkt dat:

 

Reden 1
… de prijs van fossiele brandstoffen laag en stabiel zal blijven.

Reden 2

… fossiele brandstoffen in overvloed beschikbaar zullen blijven.

Reden 3

… fossiele brandstoffen als verwarmingsbron volop beschikbaar zullen blijven.

Reden 4

… CO2-uitstoot slechts marginaal meetelt bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Reden 5

… de overheid het verbruik van fossiele brandstoffen niet gaat beperken.

Reden 6

… er geen limiet op CO2-uitstoot komt.

Reden 7

… warmtepompen altijd in overvloed leverbaar zullen zijn, en de benodigde elektriciteit gewoon door het elektriciteitsnet kan blijven geleverd.

Reden 8

… er op korte termijn voldoende opslagmogelijkheden zijn voor duurzame energie. Voorbeeld: 100 m3 gas levert 1.000 kWh energie op. Deze opslaan kost € 500.000 aan lithium-batterijen.

Reden 9

… er op korte termijn voldoende opslagmogelijkheden zijn om pieken in duurzame opgewekte energie op te vangen, tegen realistische, acceptabele investeringen.

Reden 10

… je de investering in een Cesar warmte-accu, hoe rendabel ook, er binnen enkele jaren uit hebt.

12 redenen om WEL te kiezen voor een Cesar warmte-accu!