Een Cesar warmte-accu slaat energie van zon, wind en/of het overbelaste net hoogthermisch op, tot een temperatuur van 450 graden Celsius. Dat maakt een Cesar een uitermate duurzame opslagmethode.

Energieopslag in de vorm van warmte
Meer dan de helft van onze dagelijkse energiebehoefte bestaat uit warmte. Een Cesar warmte-accu slaat warmte op, en draagt voor een groot deel bij aan het voldoen aan deze behoefte. Door warmte te onttrekken via een systeem van leidingen die water verwarmen, kunnen woningen en fabrieken jaarrond worden voorzien van warmte.

 


Cesar warmte-accu industrie

We onderscheiden hier drie typen thermische opslag:

Laagthermische opslag
Warmteopslag in water met een temperatuur van 20 tot 50 graden Celsius. Binnen deze range is opslag mogelijk tot 30 kWh/m3.

Hoogthermische opslag
Warmteopslag in water met een temperatuur van 50 tot 95 graden Celsius. Binnen deze range is opslag mogelijk tot 50 kWh/m3. Bij een hogere temperatuur is er sprake van stoom en oplopende druk. Dit vergt aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Zeer hoogthermische opslag
Warmteopslag bij een temperatuur van 100 tot 450 graden Celsius. Een Cesar warmte-accu slaat warmte op tot 450 graden Celsius. Bepalend voor de hoeveelheid energie die je in 1 m3 kunt opslaan, zijn het gewicht van het opslagmateriaal (per m3) en de warmte-inhoud per kilogram.


Cesar windmolens op zee
Een Cesar warmte-accu gebruikt makkelijk verkrijgbare, duurzame opslagmaterialen.  Deze worden verwerkt tot een speciale betonsoort (20% cement, 80% opslagmateriaal).
Opslagmateriaal Gewicht Opslagcapaciteit
Basalt 2.500 kg 230 kWh
Staalslak 3.000 kg 260 kWh
Magnetite 4.000 kg 400 kWh

Isolatie
Bij het ontwikkelen van een Cesar warmte-accu speelt het ruimtebeslag, de ruimte die een Cesarsysteem in beslag neemt, een belangrijke rol. Dat geldt ook voor isolatie. Hier geldt:

– hoe meer kWh/m3, hoe minder benodigde isolatie;
– hoe hoger de temperatuur, hoe groter het warmteverlies.

 

Grotere warmte-accu, hoger rendement
Bij een groter (formaat) Cesar warmte-accu verbetert dus de verhouding tussen warmteopslag en energieverlies. De warmte blijft langer beschikbaar, en het rendement neemt toe.  Bedenk: Inhoud betreft 3e mach; Lxbxh. Oppervlakte betreft 2e macht; lxb.

Leidend blijft de toepassing zelf: wat is het verwarmingsdoel? Deze vraag blijft bij de ontwikkeling van een Cesar warmte-accu het uitgangspunt.

Lees hier hoe een Cesar warmte-accu energie levert aan woningen, fabrieken en aan de tuinbouw.