Zonnepanelen en windmolens dragen bij aan de Europese klimaatdoelen en de mondiale SDG’s. (Sustainable Development Goals.) Maar dat is niet voldoende. Zonnepanelen leveren immers uitsluitend energie als de zon schijnt, terwijl het voor windmolens moet waaien. De levering is instabiel, wat weer zorgt voor een instabiele energievoorziening.
Cesar voorkomt dit en slaat uit zonne- en windenergie opgewekte groene elektriciteit langdurig op in de vorm van warmte. Deze is op elk moment beschikbaar. Cesar brengt zo balans in het energieaanbod. De minimale maat voor een warmte-accu is 80 MWh. Het warmte-opslag medium bedraagt dan 250 M3.  (250 kWh/M3)
*Ter vergelijking: een elektrische batterij heeft voor het opslaan van deze hoeveelheid energie tweemaal zoveel opslagruimte nodig.

 

Terugdringen netcongestie

Het stroomnet in Nederland loopt vol. Dit betekent dat vraag en aanbod groter zijn dan het net kan transporteren. De Cesar warmte-accu functioneert via een eigen warmtenet. Gegenereerde elektriciteit wordt lokaal als warmte opgeslagen, en weer afgegeven aan het eigen warmte systeem. Het bestaande elektriciteitsnet wordt niet extra belast.


Cesar windmolens op zee

Onafhankelijk van energieleverancier

Met een Cesar warmte-accu ben je niet meer afhankelijk van de leverancier van warmte. Een Cesar warmte-accu werkt met een standalone lokaal warmtenet, waarbij de warmte nabij het te verwarmen object wordt opgeslagen.

Een Cesar warmte-accu werkt ook met volop verkrijgbare grondstoffen. Je bent niet meer afhankelijk van invoer uit het buitenland, bijvoorbeeld uit China. In de huidige geopolitieke situatie is dit een belangrijke overweging.


Cesar warmte-accu brengt onafhankelijkheid