Minder netcongestie

De komende jaren gaan we minder fossiele brandstoffen gebruiken. Tegelijkertijd gaan we meer elektriciteit verbruiken, bijvoorbeeld voor warmtepompen en elektrische auto’s. Er moet dus meer energie worden geleverd.

Dit leidt tot netcongestie. Er is overcapaciteit, maar op momenten van piekbelasting is elektriciteitsvoorziening niet meer gegarandeerd.

Komende decennia worden er tientallen miljarden euro’s geïnvesteerd in het verzwaren van het elektriciteitsnet. Nieuwe aansluitingen komen er maar mondjesmaat. Cesar biedt hier de oplossing.


Cesar biedt de oplossing

Meer dan 50 procent van de energie in Nederland wordt gebruikt voor warmte. Dit kan makkelijk grootschalig worden opgeslagen. Bijvoorbeeld in een Cesar warmte-accu.

Door hierin warmte op te slaan kan vrijgekomen netcapaciteit worden gebruikt voor elektriciteitsopslag. Een Cesar zorgt ervoor dat op momenten van elektriciteitsschaarste voor warmte geen energieafname nodig is. Er blijft dus elektriciteit beschikbaar.

Met een Cesar warmte-accu is er geen koppeling meer tussen het opwekken en het gebruiken van elektriciteit. Ook geniet de gebruiker van opgeslagen warmte van een lage energieprijs.


Cesar vrouw met kat in warm huis