Vaart geven aan de energiediscussie

Het is misschien wel de grootste uitdaging in de energietransitie: duurzame energie grootschalig opslaan, zodat je deze het hele jaar door kunt gebruiken. De Cesar warmte-accu slaat energie grootschalig en goedkoop op, in de vorm van warmte.

Een Cesar -systeem is de oplossing voor langdurige energieopslag, en geeft de energiediscussie een zeer effectieve impuls.


Cesar warmte-accu versnelt energietransitie

Effectief bij de energietransitie

Voor de grootschalige opslag van de overproductie van zonne- en windenergie zijn we nog aangewezen op batterijen. Hun opslagcapaciteit is kostbaar en beperkt. Productiekosten zijn hoog, en hun levensduur is beperkt. Een Cesar warmte-accu biedt de oplossing, door elektriciteit op te slaan in de vorm van warmte. Er zijn geen zeldzame of milieubelastende materialen voor nodig. Er is geen belasting van het milieu.

Betrouwbare, low-tech oplossing

Een Cesar warmte-accu slaat warmte op in makkelijk verkrijgbare opslagmedia. Een Cesar-systeem is gebaseerd op een eenvoudig natuurkundig principe van warmte opslaan in grondstoffen met een hoge energiedichtheid, en ze hieraan ook weer onttrekken. Het is een effectief en bedrijfszeker principe met een hoog energierendement en lage kosten.