Hoe kunnen we minder fossiele brandstoffen verbruiken en tegelijkertijd toch voldoende warmte ter beschikking hebben? Hoe kunnen we met een vollopend elektriciteitsnet voldoende groene energie opwekken, nodig om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit? Het zijn belangrijke vragen in de energietransitie.

 

 

Een Cesar-warmte accu  is de oplossing voor langdurige energieopslag in de vorm van warmte, en draagt bij aan de beschikbaarheid van opslagruimte op het elektriciteitsnet. We kunnen dus blijven vertrouwen op voldoende beschikbare elektriciteit, ook op piekmomenten.

Effectief bij de energietransitie

Voor de grootschalige opslag van de overproductie van zonne- en windenergie zijn we nog aangewezen op batterijen. Hun opslagcapaciteit is kostbaar en beperkt. Productiekosten zijn hoog, en de levensduur is beperkt. Een Cesar warmte-accu biedt de oplossing, door elektriciteit op te slaan in de vorm van warmte. Er zijn geen zeldzame of milieubelastende materialen voor nodig. Er is geen belasting van het milieu.


Cesar warmte-accu versnelt energietransitie

Betrouwbare, low-tech oplossing

Een Cesar warmte-accu slaat warmte op in makkelijk verkrijgbare opslagmedia, zoals basalt of speciaal verrijkt beton. Een Cesar-systeem is gebaseerd op een eenvoudig natuurkundig principe van warmte opslaan in grondstoffen met een hoge energiedichtheid, en ze hieraan ook weer onttrekken. Het is een effectief en bedrijfszeker principe met een hoog energierendement en lage kosten.


Cesar warmet-accu basalt