De Cesar warmte-accu is de gepatenteerde, CO2-vrije, low-tech oplossing voor het grootschalig opslaan van warmte. Hij levert een belangrijke bijdrage om de cirkel rondom de energiediscussie rond te krijgen.

In 2013 maakte ingenieur Cees van Nimwegen uit Best de eerste schetsen en berekeningen. Hieruit bleek dat groen opgewekte elektrische energie op een goedkope manier kan worden opgeslagen in makkelijk verkrijgbare opslagmaterialen met een hoge energiedichtheid. De proefopstelling in St.Oedenrode bleek een groot succes. De warmte-accu was geboren.

Naar aanleiding hiervan werd in 2021 begonnen met de eerste Cesar warmte-accu, bedoeld voor het lokaal CO2-vrij verwarmen van een groot aantal woningen in Boekel.

Voor het in de markt zetten van het systeem is Gonnie van der Vorst verantwoordelijk, de levenspartner van Cees.

De naam ‘Cesar’ heeft een betekenis. Hij wordt ontwikkeld door NICE developments bv, het bedrijf van Cees van Nimwegen. Op de Cesar warmte-accu rust Europees patent nr. 3130875.