Experts en studenten bespreken duurzame Cesar-warmte in Tienray

Door Gonnie van der Vorst

Eind september vond (alweer) een levendige bijeenkomst over de Cesar warmte-accu plaats. De Cesar warmte-accu spreekt aan, verbaast, verwondert, roept scepsis op (want: is vernieuwend en levert écht een deel van de oplossing voor de energie-uitdaging) en nodigt uit tot discussie. Dit keer ging deze ook over het verwarmen van een woonwijk in het Noord-Limburgse Tienray.

Aanwezigen
Het gesprek vond ‘live’ plaats, nabij de in aanbouw zijnde Cesar bij Sint-Oedenrode. Er waren deskundigen van onder andere Heijmans, Arcadis, MoveNext, de gemeente Putten, er waren de studenten van Fontys en er waren expert-ondernemers. Samen bespraken zij de rol die de Cesar warmte-accu in de energietransitie kan hebben. De frisse dynamiek die het gemêleerde gezelschap van denkers en doeners opleverde, plaatste de uitdagingen rondom de Cesar weer eens in een ander perspectief.

Samenwerking met onderwijs
Sowieso vinden wij het belangrijk om studenten, de professionals van de toekomst, te betrekken bij ontwikkelingen rondom de Cesar warmte-accu. Wij werken inmiddels samen met verschillende hogescholen en universiteiten: Fontys, Avans Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.

Presentaties
Het programma bestond uit verschillende delen: een presentatie door Cees en mij, waarbij Cees de meer inhoudelijke vragen voor zijn rekening nam, en een presentatie door studenten. Hierna brachten we samen een bezoek aan de in aanbouw zijnde Cesar warmte-accu. Die gaat straks twintig appartementen van warmte voorzien. Na afloop was er onder genot van een heerlijk streekbiertje, gebrouwen door de Gasthuishoeve, volop gelegenheid tot napraten en netwerken.

Studenten
De Fontys-studenten kwamen mee met de experts van bouwbedrijf Heijmans, zij verzorgden daar eerder die middag hun presentatie over Cesar. In opdracht van Heijmans deden zij onderzoek naar het toepassen van een Cesar warmte-accu in woningen in Tienray, waar het doel is om het gasverbruik in een wijk naar nul te brengen. Doel is immers ook om op de langere termijn (namelijk 2030, dus ook weer niet zó lang) in Nederland 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten.

Gasvrije wijk Tienray
De studenten presenteerden een kernachtig concept ontwerp voor Tienray: ‘Cesar warmte-accu, de sleutel tot een gasvrije wijk’. In het plan was ook aandacht voor te verrichten werkzaamheden in de openbare ruimte en in woningen om een Cesar warmte-accu mogelijk te maken, investeringen, bewonerscommunicatie, bouw op locatie van de Cesar warmte-accu zelf (met name ook met aandacht voor inpassing in de ruimtelijke omgeving) en een projectconclusie.

Conclusie
De presentatie van het concept ontwerp van de Fontys-studenten liet vooral zien dat er iets moet gebeuren, en dat praktisch aanpakken gewenst is. Hun projectconclusie luidde: ‘Het doel was om Tienray energieneutraal te maken, met als kern de plaatsing van de Cesar warmte-accu en aanvullende nevenactiviteiten. Dit project dient niet alleen als een voorbeeld voor duurzaamheid op lokaal niveau, maar draagt ook bij aan de grotere nationale ambitie om Nederland volledig energieneutraal te maken in 2050. Dit is een cruciale bouwsteen in de toekomst van duurzame energie in ons land.’
Een conclusie die wij van harte delen.