Elke buurt zijn eigen accu, hoe haalbaar is dat?

Buurt met zonnepanelen Cesar warmte-accu

Door Gonnie van der Vorst

Ruim baan voor de buurtaccu! De elektrische accu voor de hele buurt kan in de media op veel bijval rekenen. De burger hoeft zijn zelf opgewekte energie niet meer terug te leveren, en kan deze gebruiken wanneer hij dat wil. Een sympathiek vooruitzicht! Hoe staat het er nu voor met de buurtaccu?

Goedkope elektriciteitsopslag
Wie zelf via zonnepanelen of windturbines stroom opwekt, wil deze ook zelf gebruiken. Het is de sympathieke gedachte achter de buurtaccu, een variant op de thuisaccu. Ze hebben gemeen dat ze zelf opgewekte stroom opslaan voor de maanden dat de zon niet schijnt. Maar de opslagcapaciteit van de thuisbatterij is beperkt, de aanschafkosten hoog. Wie rekent komt al snel tot de conclusie dat de thuisaccu geen soelaas gaat bieden. De gezamenlijke buurtaccu gaat daarentegen uit van grootschaligere  – dus: goedkopere – elektriciteitsopslag.

Verdienmodel
Samen met buurtgenoten energie-onafhankelijk zijn; het is een mooi vergezicht. Er zijn inmiddels meerdere initiatieven met de buurtaccu gaande. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. Buurtbatterijprojecten draaien op dit moment nog steeds op een vorm van subsidie, of zijn het onderwerp van studie naar verdienmodellen of toepassingsmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan projecten waarbij naast de accu ook een bezoekerscentrum is ingericht, waar je kunt leren over elektriciteitsopslag.

Lastige exploitatie
Ook het RVO doet onderzoek naar het rendabel maken van het opwekken en opslaan van groen opgewekte stroom. Hieruit blijkt dat dat vooralsnog alleen mogelijk is de buurtbatterij commercieel in te zetten door hem slim te koppelen aan de stroommarkt. Hiervoor heb je dan al snel specialistische partijen en overheden nodig. En ook zij hebben de antwoorden, bijvoorbeeld over eigenaarschap, niet voorhanden. Tel daarbij de hoge kosten en de onzekerheid op de energiemarkt bij op, en je ziet dat een gunstige exploitatie lastig gaat worden.

Daarbij: wat is er in zo’n exploitatiemodel nog over van het sympathieke idee van samen stroom opwekken en gebruiken?

Op zoek naar vormen van energieopslag
Koepelorganisatie Energy Storage NL ziet een belangrijke rol weggelegd voor het decentraal opslaan van energie. Branchemanager Jeroen Neefs: “Voor opslag op lange termijn is het daarom ook zinvol om te kijken naar energieopslag in de vorm van warmte. Batterijen hebben een beperkte capaciteit, terwijl de energie opgeslagen in warmte ook weken of maanden later nog kan worden gebruikt. Ook dat soort systemen kun je op buurtniveau organiseren.”

Cesar warmte-accu als buurtaccu, en meer
Daarmee komen we aan bij de Cesar warmte-accu, een effectieve en betaalbare deeloplossing voor energieopslag die aansluit bij de ambities van de energietransitie. De Cesar warmte-accu is uitontwikkeld en inzetbaar. Ze staat er een in Boekel die 36 woningen de hele winter van warmte voorziet. En in Sint-Oedenrode is er een bijna klaar om straks de bewoners van 20 appartementen warm te houden. Trouwens, woningen verwarmen is maar een van de toepassingen van de Cesar warmte-accu. Zij kunnen ook worden ingezet voor het leveren van warmte aan fabrieken of de kassenteelt.

Warmteopslag kan nu
Het is maar de vraag of de elektrische buurtaccu van de grond komt. De Cesar warmte-accu is er nu al. Hiermee is het sympathieke idee van samen op een prijsgunstige manier warmte opwekken in de zomer, en deze gebruiken in de koude maanden, nu ook echt binnen bereik.

Dit artikel kwam tot stand naar aanleiding van recente artikelen in Trouw en het online medium Change Inc. Foto: Adobe Stock