Hoe kies je weloverwogen voor een Cesar warmte-accu?

Door Gonnie van der Vorst

Innovaties in de wereld van de energietransitie vereisen vaak aanzienlijke investeringen. Dat, terwijl economische groei moeilijk meetbaar is. Dat geldt ook bij een Cesar warmte-accu. De businesscase vaststellen kan dan lastig zijn. Een cashflowanalyse of een LCoS (Levelized Cost of Storage) geven hier houvast. Ze bieden inzicht in het lange termijn verdienmodel, en helpen om weloverwogen keuzes te maken.

Duurzaamheidsexperts
Dat is althans de mening van duurzaamheidsexperts die op 16 en 17 november Sint-Oedenrode bezochten, waar momenteel een Cesar warmte-accu momenteel wordt afgebouwd. Bij de bijeenkomsten waren onder andere aanwezig Peter Ketelaars, oud-loco dijkgraaf en thans beleidsadviseur aan overheden en bedrijven, en Carol Olsen en Frank Lenzmann. Zij zijn van EurosolarNL, de Nederlandse sectie van de Europese vereniging voor duurzame energie.

Cashflowanalyse biedt uitkomst
Bij het bepalen van de businesscase kijkt het bedrijfsleven vaak naar de korte termijn. Dat is jammer, weten de experts. “Bij kostbare investeringen rondom de energietransitie, zoals de Cesar warmte-accu kan een cashflowanalyse een uitstekend hulpmiddel zijn”, zegt Peter Ketelaars. “Die helpt je om weloverwogen te kiezen, bijvoorbeeld voor een Cesar warmte-accu. De basisconstructie met de leidingen kan bij de Cesar warmte-accu worden gezet op een levensduur van wel dertig jaar of meer. Pompen en kleppen enz. kunnen vijftien jaar mee en passen hier dus tweemaal in. Dat geldt ook voor de meet- en regelsystemen.”

Rente en inflatie meenemen
Natuurlijk moeten ook rente en inflatie worden meegenomen. Peter: “Voor de lange termijn kan die keuze een fors verschil maken. Met inachtneming van die termijn zou je kunnen prikken op drie procent inflatie, en de rente vaststellen op één procent boven inflatie. Je kunt natuurlijk rekenen met meerdere varianten. Ook de kosten voor jaarlijks onderhoud en verzekeringen moeten in de cashflowanalyse worden meegenomen.”

Zekerheid voor lange termijn
Daar tegenover staat de opbrengst van de Cesar warmte-accu. “Met de huidige geopolitieke ontwikkelingen en de energietransitie is die moeilijk in te schatten, terwijl financiële zekerheid uitermate belangrijk is. Een oplossing kan zijn om de keuze te baseren op de jaarlijkse kosten en lange termijn fixatie van de lasten. Dan heb je die zekerheid wel.”

Leverized Cost of Storage
Ook Carol Olsen en Frank Lenzmann pleiten voor een objectieve interpretatie van investeringskosten, zodat een goede keuze kan worden gemaakt. Zij pleiten voor een Levelized Cost of Storage-berekening. Zo’n berekening houdt in de meest simpele vorm rekening met drie zaken: investeringskosten per kWh, levensduur van het opslagsysteem en de (ont)laadefficiëntie. Via een LCoS is het relatief eenvoudig mogelijk om innovatieve ontwikkelingen zoals opslagtechnologieën vanuit economisch perspectief met elkaar te vergelijken, nog voordat ze zich breed in de energiemarkt hebben bewezen. Een objectieve keuze komt zo binnen bereik.

Op deze pagina lees je meer over specificaties en rendement. Ze helpen bij het maken van de keuze.

Kiezen voor een Cesar warmte-accu